TALVIMERENKULUN TRANSITOLIIKENTEEN TURVAAMISEEN SUHTAUDUTTAVA NYKYISTÄ VAKAVAMMIN

Edustamani yritys, Fertilog Oy, on merkittävä transitoliikenteen toimija Suomessa. Vastaamme kymmenestä prosentista Hamina-Kotkan sataman liikenteestä. Venäjältä Suomen kautta maailmanmarkkinoille kuljetettavien lannoitteiden volyymi on ollut jatkuvasti nousussa ja ennuste tälle vuodelle on 1,6 miljoonaa tonnia.

 

Lannoitteiden maailmanmarkkinahinta yksikköä kohti on matala. Siksi myös rahdin on oltava kilpailukykyisesti hinnoiteltua. Muuten kuljettaminen ei ole kannattavaa.

 

Suomen vahvuuksia ovat toimivat ratayhteydet, luotettavat satamapalvelut sekä toimintaympäristön vakaus ja varmuus. Nämä kaikki ovat omiaan tukemaan liiketoiminnan kannattavuutta ja kannustavat lisäämään kuljetusmääriä nimenomaan Suomen kautta.

 

Toimintaympäristön vakauden keskeinen elementti on ennakoitava ja liiketoiminnan reunaehdot tunnistava viranomaistoiminta.

 

Toiminnan reunaehdoiksi laaditut viranomaisdokumentit ja nii- den tulkinta ovat kysymyksiä, joilla on merkittävä ja jopa kriittinen vaikutus transitoliikennettä harjoit- tavien yritysten toimintaedellytyksiin. On esimerkiksi hyvä tarkistaa, onko Liikenneviraston laatimassa Talvimerenkulku-ohjeistuksessa tai sen tulkinnoissa päivitystarpeita.

 

Ohjeistuksen täsmentäminen ei tarkoita tinkimistä turvallisuudesta, mitä Fertilog, kuten muutkin transitoliikenteen toimijat, pitävät erittäin suuressa arvossa.

 

Turvallisuusnäkökulmaa ei pidä kuitenkaan alleviivata liiaksi ja siihen vedoten tehdä kattopäätöksiä, joissa esimerkiksi todellista jäätilannetta ei oteta riittävän tarkasti huomioon. Tällöin laivojen kulku voi häiriintyä turhaan.

 

Yrityksemme maksoi vuonna 2017 yli miljoona euroa väylämaksuja. Tänä vuonna summa tulee nousemaan tästäkin merkittävästi. Kyseessä on yritykselle merkittävä kuluerä, joka tuottaa tuloja Suomen valtiolle.

 

Transitoliikenteessä Suomen kanssa kilpailevat muun muassa Baltian maat ja Venäjä, jotka eivät peri väylämaksuja. Näillä mailla on myös luotettava pääsy satamiin ympäri vuoden.

 

Olemmeko aidosti kilpailukykyisiä tässä vertailussa? Olisiko jotain, millä voisimme kilpailukykyämme kirittää?

 

Suomen on suhtauduttava talvimerenkulun transitoliikenteen sujuvuuteen nykyistä vakavammin. Toimialan taloudellinen merkitys on kiistämätön rautateille ja satamille. Kerätyt verot ja syntyneet työpaikat jäävät maahan. Punnituilla päätöksillä rahti kulkee Suomen satamien kautta jatkossakin.

Palatkaa