Yrityksestä

Nestekemikaalien terminaali kotkan nestesatamassa Stanoil OY.

Terminaalin pinta-ala - 16 250 m2.

Terminaali on erikoistunut metanolin välivarastointiin ja käsittelyyn, toimii yksinoikeudella pitkäaikaisella sopimuksella TOMET LLC:n kanssa.

Terminaalin omistuksessa on 7 nestekemikaalisäiliötä:

- 4 säiliötä tilavuudella 2100 m3. Yksi säiliöistä lämmitettävä
- Säiliö tilavuudella 3600 m3
- Säiliö tilavuudella 5000 m3
- Säiliö tilavuudella 5190 m3

Kertaluonteinen varastointikapasiteetti on 22103 m3.

Terminaalin alueella on kaksi purkuraidetta säiliövaunujen purkua varten.

Samanaikaisesti voi purkaa metanolia 4 säiliöstä.

Purkamisnopeus - 4 säiliötä tunnissa.

Raiteet on mahdollista jatkaa tarvittaessa.

Yhteystiedot

Näkintie 62 48310 Kotka Finland