FERTILOG ON PYSÄYTTÄNYT LANNOITTEIDEN TRANSITON HAMINA-KOTKAN SATAMAN KAUTTA - YHTIÖN MUKAAN SYYNÄ ON SE, ETTÄ LANNOITELAIVAT EIVÄT SAA JÄÄNMURTOAPUA

Fertilog Group on joutunut pysäyttämään lannoitteiden transitoliikenteen Hamina-Kotkan sataman kautta. Yhtiön mukaan tämä johtuu siitä, että Liikennevirasto on kieltäytynyt antamasta jäänmurtoavustusta heikkotehoisille lannoitelaivoille. Näin käytännössä estyy laivojen pääsy Fertilogin terminaaliin.

 

Laivakuljetusten katkeaminen on johtanut siihen, että terminaalin välivarastointikapasiteetti on täyttynyt. Ongelma heijastuu koko toimitusketjuun rautatiekuljetuksista Venäjällä sijaitseviin tehtaisiin saakka, joiden tuotanto joudutaan mahdollisesti pysäyttämään kuljetusongelmien vuoksi. 

 

Fertilog toteaa, että transitoliikenne perustuu jatkuvaan tavaroiden virtaan eikä mahdollisuutta laajamittaiseen välivarastointiin ole.
Fertilog Groupin mukaan Hamina-Kotkan satama voi menettää jopa kaksi miljoonaa tonnia liikennettä. Yrityksen kuljetukset vastaavat  yli kymmentä prosenttia sataman kokonaisliikenteestä.

 

Käytössä C1

 

jääluokan alukset

 

Taustalla on lannoitteiden matala hinnoittelu maailmanmarkkinoilla, mikä edellyttää myös kuljetusketjulta kustannustehokkuutta. Fertilog käyttää C1-jääluokan aluksia, koska riittävän kokoluokan aluksia A1- ja B1 -jääluokissa on hyvin vähän saatavilla. Vain tarpeeksi suuret laivat, joissa kantavuus on 30 000 - 45 000 tonnia, mahdollistavat taloudellisen liikennöinnin. Nämä alukset liikkuvat  jäänmurtajan avustamana jäänavigointikaudella. 
Potentiaaliset kilpailijat transitoliikenteessä ovat Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä.

Palatkaa